Czech Republic

Chceme spravedlivou a sociální Evropu!

Evropa je naše moře

Aby i naše děti měly v Evropě šanci

Otáčíme EU správným směrem

Česko dopředu

Hájíme české zájmy

Nekašlete na Evropu

Subscribe to RSS - Czech Republic